Olet täällä

Taloushallinto

Tietoa Laukaasta

talouskuva
Taloushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla kunnan raha- ja taloustoimeen liittyviä palveluja kunnan eri toimialoille, henkilöstölle, asukkaille ja sidosryhmille.

Talouspalveluja ovat kirjanpito, reskontrat ja maksuliikenne sekä hankinnat. Taloushallintoa johtaa talousjohtaja.

Maksuliikenne

Osto- ja myyntireskontrat, saatavien perintä, maksuvalmiuden suunnittelu ja seuranta sekä rahaliikenne.

Kirjanpito

Talousarvion ja –suunnitelman valmistelu ja tilinpäätöksen laatiminen, kirjanpitotapahtumien kirjaus, talousarviotietojen ylläpito sekä tiliraportointi.

Hankinnat

Hankinta-asioiden seuraaminen, hankintojen koordinointi, henkilöstön hankintaohjeistus ja -koulutus, koko kuntaa koskevat yhteishankinnat ja erikseen määriteltävät hallintokuntien rajat ylittävät kehittämishankkeet ja -projektit.

 

Additional info