Olet täällä

Tietohallinto

Tietoa Laukaasta

Tietohallinto on osa Laukaan kunnan hallintopalveluita.
Tietohallinto

Tietohallinnon perustehtävä on tuottaa kuntaorganisaation tarpeita vastaavia tietoteknisiä palveluita.

Näitä ovat mm: tieto- ja viestintätekniikan laitteiden ja palveluiden kehitys, toteutus ja ylläpito sekä lähituki.

Toiminta koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta.

 

Location

Additional info