Olet täällä

Hankinnat

Tietoa Laukaasta

purchasing
Hankinnat muodostavat suuren osan kunnan menoista. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti. Suomen laki julkisista hankinnoista pohjautuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Laukaan kunnan julkiset hankinnat on myös kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Kunnan menoista noin 1/3 perustuu kilpailutettuihin hankintoihin, noin 1/3 perus- ja erikoisairaanhoidon menoihin ja noin 1/3 henkilöstömenoihin. Kunnan kokonaistalous on noin 120 milj. euroa vuodessa. Summa sisältää myös investoinnit.

Kunnassa laaditaan talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavan vuoden hankintakalenteri, jossa hahmotellaan seuraavan vuoden hankintoja ja niiden aikataulutusta. Hankintakalenteri julkaistaan vuosittain järjestettävässä hankintafoorumissa, joka ajoittuu talousarvion julkaisun yhteyteen, yleensä marras-joulukuun vaihteen tienoille.

Kunnan hankintatoimi on järjestetty ns. hybridimallilla, jossa yksiköt vastaavat omista hankinnoistaan ja kunnan yksiköiden yhteisistä, koko kuntaa koskevista, hankinnoista vastaa taloushallinnon alainen hankintatoimi yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Kunnan hankintatoiminnan organisointi perustuu kunnan hankintaperiaatteisiin, jotka ohjaavat myös mm. käytännön hankintaohjeistusta.

 

Additional info