Olet täällä

Aloitteet

Kunnan asukkaat voivat tehdä kuntaan aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan aloite kuuluu. Jos aloitteen on allekirjoittanut 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista aloite on vietävä kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Aloitteen tekemiseen suositellaan kirjallista muotoa ja se on hyvä lähettää kunnan kirjaamoon joko sähköisesti tai kirjeellä.

Laukaan kunta käyttää myös kuntalaisaloite.fi palvelua

 

 

Lisätietoa aloitteista löydät esim. Kuntaliiton kotisivuilta.