Olet täällä

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto 2017
Vanhusneuvosto ajaa ikäihmisten asioita Laukaan kunnassa.

Laukaan kunnassa on kuntalain 27 §:n mukainen vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus. Vanhusneuvosto osallistuu kunnan eri toimialojen ikääntyvää väestöä koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kunnassa.

Laukaan kunnassa paikalliset eläkeläisjärjestöt sekä seurakunta voivat nimetä ehdokkaansa vanhusneuvoston. Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenet ja varajäsenet on valittu toimikaudeksi 2019 – 2021. Sihteerinä toimii Tiina Hellman.