Olet täällä

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto 2017
Vanhusneuvosto ajaa ikäihmisten asioita Laukaan kunnassa.

Laukaan Vanhusneuvosto on perustettu Laukaan kunnanhallituksen alaiseksi toimikunnaksi 1.3.2003 alkaen ja sille on hyväksytty toimintasääntö.

Jäsenet ja varajäsenet on valittu toimikaudeksi 2017 – 2019 kunnan alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen sekä seurakunnan ehdottamista henkilöistä.
Sihteerinä toimii Eva-Kaisa Niemistö.

Kunnallisella vanhusneuvostolla tarkoitetaan ikäihmisten, kunnan viranomaisen, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelintä.

Tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa ja edesauttaa seniorikansalaisten ja ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon mm. lausuntojen, aloitteiden ja esitysten avulla.