Olet täällä

Organisaatio

Tietoa Laukaasta

Laukaan kunnan organisaatiokaavio
Laukaan kunnassa on päätöksenteko-organisaatio, jonka alla toimii valmisteleva ja toimeenpaneva hallinto-organisaatio.

Laukaan kunnan organisaatio jakaantuu toimielimiin ja niiden alaisiin palvelualueisiin. Toimielimet tekevät päätökset ja palvelualueet valmistelevat ja toimeenpanevat päätökset.