Liikuntatoimen avustukset

  • Yleisavustus, haettava 31.3. mennessä.
  • Kohdeavustus, haettava 1.12. mennessä.
  • Ennakkoavustus, haettava 15.1. mennessä.
  • Yhteistyöavustus

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä.

Ennakkoavustus

Haettava 15.1. mennessä

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edel­lisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvalle vuodelle.

Yhteistyöavustus

Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä.

Yhteistyöavustus on 5 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä.

Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt

  • Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille.
  • Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa.
  • Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman.
  • Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoja

Satu Rautiainen

vs vapaa-aikajohtaja

040 764 1896

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

vattitoimisto@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

vattitoimisto@laukaa.fi