Olet täällä

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto ajaa erityisryhmien asioita Laukaan kunnassa.

Laukaan kunnan vammaisneuvosto on kunnan vaikuttamistoimielin ja kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:
• Edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
• Tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja
• Edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä
• Seurata kunnan suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijaelimenä
• Seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutusta
 

J ä s e n e t 2017 - 2019 ( toukokuun loppuun )

Eri vammaisryhmiä ja / tai -järjestöjä edustavat henkilöt:
1. Taina Laurinaho
2. Erkki Väisänen
3. Jan Hänninen
4. Marja-Liisa Palin puh. 045 8051 504 sähköposti: marjaliisapalin(at)gmail.com 

edellisten henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Veikko Valli puh. 0400 546 766 sähköposti: veke.valli(a)gmail.com
2. Midia Al Hanan

Perusturvalautakunnan edustaja:
1. Minna Vilhunen puh. 0400 995 022 sähköposti: minna.vilhunen(at)laukaa.fi
edellisen varajäsen Joonas Hokkanen

Kunnanhallituksen edustaja:
1. Anne Kirmanen sähköposti: anne.kirmanen(at)laukaa.fi
edellisen varajäsen Helena Pihlajasaari

Laukaan seurakunnan edustaja:
1. Leena Lehto puh. 0400 653 216 sähköposti leena.m.lehto(at)evl.fi
edellisen varajäsen Johanna Koivuluoma

Sihteerinä toimii perusturvalautakunnan hallinto- ja talouspäällikkö.

 

Additional info