Katualueiden ylläpito

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa, jonka tavoitteena on:

  • parantaa jalankulkijoiden olosuhteita
  • selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa
  • helpottaa tontinomistajien töitä pientaloalueilla
  • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamia haittoja

Laki koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja, mutta ei maanteitä eikä yksityisteitä.

Voit lähettää katualueiden ylläpitoa koskevat kysymykset ja huomiot kunnan palautepalvelun kautta.

Lisätietoja

Kirsi Kalliokoski

Katurakennusmestari

040 653 0524

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi