Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumisesta.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvonta palvelee kunnantalon vieressä olevan väistötilan 1. kerroksessa. Rakennusvalvonnalla on väistötilassa palveluneuvontapiste, mutta tapaamiset rakennustarkastajan kanssa tulee sopia etukäteen, jolloin voidaan varata tarkoitukseen sopiva neuvottelutila.

Toimisto

Heta Laukkanen

toimistosihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rakennustarkastajat

Ville Jakola

rakennustarkastaja

0400 642 427

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ossi Vänskä

rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rekisterit kuntoon -hanke

Laukaan kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä (5.12.2016 § 41) aloittanut rakennus- ja huoneistorekisterien ajantasaisuuden tarkistamisen. Rekisterit kuntoon -hankkeen tavoitteena on korjata ja yhtenäistää eri rekisterien tiedot. Samalla edistetään myös omistajien yhdenvertaisessa kohtelua kiinteistöverotuksessa.

Maarit Puttonen

projektityöntekijä

040 572 6293

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lue lisää Rekisterit kuntoon -hankkeesta

Rakennuskantojen rekisterit kuntoon

Rakennusjärjestys

Laukaan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys

Rakentamisen luvat

Tutustu rakentamisen lupiin ja luvan hakemiseen.

Rakentamisen luvat

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkitsemisistä ja sijaintikatselmuksista vastaa paikkatietopalvelut.

Paikkatietopalvelut

Energianeuvonta

Maksutonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystavan valintaan ja kodin energiatehokkuuteen.

Keski-Suomen energiatoimisto

Pientalorakentajan työturvallisuusopas

Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)

Työturvallisuusopas