Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumisesta.

Rakennusvalvonta palvelee Laukaan kunnantalon vieressä olevan väistötilan 1. kerroksessa. Kunnanvirasto on avoinna klo 9-13. Tapaamiset rakennustarkastajan kanssa tulee kuitenkin sopia etukäteen, jolloin voidaan varata tarkoitukseen sopiva neuvottelutila.

Laukaan rakennusvalvonta vastaa lisäksi Hankasalmen rakennusvalvonnasta. Rakennustarkastaja on tavattavissa Hankasalmen kunnanvirastolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tapaamiset tulee sopia etukäteen.

Katselmusajat tulee varata suoraan rakennustarkastajalta hyvissä ajoin ennen toivottua katselmusajankohtaa.

Yhteystiedot

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ville Jakola

rakennustarkastaja

0400 642 427

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ossi Vänskä

rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rakennusjärjestys

Laukaan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkitsemisistä ja sijaintikatselmuksista vastaa paikkatietopalvelut.

Paikkatietopalvelut

Energianeuvonta

Maksutonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystavan valintaan ja kodin energiatehokkuuteen.

Keski-Suomen energiatoimisto

Pientalorakentajan työturvallisuusopas

Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)

Työturvallisuusopas