Rakentamisen ohjaus ja neuvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumisesta.

Rakennusvalvonta palvelee kunnantalon vieressä olevan väistötilan 1. kerroksessa. Kunnanvirasto on avoinna klo 9-13. Rakennusvalvonnalla on väistötilassa palveluneuvontapiste, mutta tapaamiset rakennustarkastajan kanssa tulee sopia etukäteen, jolloin voidaan varata tarkoitukseen sopiva neuvottelutila.

Toimisto

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rakennustarkastajat

Ville Jakola

rakennustarkastaja

0400 642 427

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ossi Vänskä

rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rakennusjärjestys

Laukaan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkitsemisistä ja sijaintikatselmuksista vastaa paikkatietopalvelut.

Paikkatietopalvelut

Energianeuvonta

Maksutonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystavan valintaan ja kodin energiatehokkuuteen.

Keski-Suomen energiatoimisto

Pientalorakentajan työturvallisuusopas

Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)

Työturvallisuusopas