Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumisesta.

Rakennusvalvonta palvelee Laukaan kunnantalon vieressä olevan väistötilan 1. kerroksessa. Kunnanvirasto on avoinna klo 9-13. Tapaamiset rakennustarkastajan kanssa tulee kuitenkin sopia etukäteen, jolloin voidaan varata tarkoitukseen sopiva neuvottelutila.

Laukaan rakennusvalvonta vastaa lisäksi Hankasalmen rakennusvalvonnasta. Rakennustarkastaja on tavattavissa Hankasalmen kunnanvirastolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tapaamiset tulee sopia etukäteen.

Katselmusajat tulee varata suoraan rakennustarkastajalta hyvissä ajoin ennen toivottua katselmusajankohtaa.

Ajankohtaista

Rakennusjärjestys on rakentamisen lainsäädäntöä ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja.

Kunnanhallitus on päätöksellään 27.11.2023 § 299 päättänyt käynnistää rakennusjärjestyksen muutoksen. Muutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa oleva rakennusjärjestys vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 8.-22.12.2023.

 

Yhteystiedot

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jari Vuopio

Rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

LVI-asiat ja jätevesijärjestelmien luvat:

Heli Virransalmi

LVI-asiantuntija

050 405 7823

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

03.05.2024 | Asuminen, Rakentaminen, Yhdyskuntatekniikka
Laukaan Satamaan uudet polttoainesäiliöt
24.04.2024 | Asuminen, Rakentaminen
Laukaan kunnassa vapaita tontteja joka taajamassa
28.03.2024 | Asuminen, Rakentaminen
Vihtavuoren ja Leppäveden uusien omakotitonttien hakuaika alkaa maanantaina 1.4.2024

Rakennusjärjestys

Laukaan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkitsemisistä ja sijaintikatselmuksista vastaa paikkatietopalvelut.

Paikkatietopalvelut

Energianeuvonta

Maksutonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystavan valintaan ja kodin energiatehokkuuteen.

Keski-Suomen energiatoimisto

Pientalorakentajan työturvallisuusopas

Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)

Työturvallisuusopas