Ympäristönsuojelun maksutaksa

Lupa- ja valvontalautakunta on hyväksynyt Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 22.2.2022 § 21. Taksa astunut voimaan 2.3.2022.

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (2011/587), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995), vesiliikennelain (782/2019) ja eräiden ympäristöllisten lupa-menettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

Palvelusta vastaa

Pälvi Pöyhönen

Ympäristönsuojelusihteeri

0400 569 811

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi