Jätehuolto

Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuk­sesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuu­luvat myös Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, kunnissa sijaitsevat hyötykeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset. Mustankorkean toimialue kattaa Jyväskylän kaupungin, Muuramen, Laukaan ja Toivakan kunnat. Alueella asuu n. 170 000 asukasta.

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

  • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
  • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
  • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
  • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
  • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
  • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä

Aluekeräyspisteitä ei enää ole. Kimppa- sekä kompostointi-ilmoitukset tehdään Mustankorkealle.

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen Jyväskylän seudun jätelautakunta. Lautakunnan menot katetaan Mustankorkealta yhtiön saamista tuloista laskutuksen yhteydessä. Menot koostuvat pääosin viranomaistyön henkilöstökuluista. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumista.

Ota yhteyttä viranomaistehtäviä hoitavaan Jyväskylän seudun jätelautakuntaan, kun

  • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
  • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi
  • lisätietoa ja sähköiset lomakkeet löytyvät jätelautakunnan sivuilta jyväskylanseutu.fi/jatehuolto

Jätehuollon valvontatehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta. Laukaassa jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat lupa- ja valvontalautakunnalle.

Neuvonta ja sähköinen asiointi

Palvelutehtävät
Mustankorkea Oy

asiakaspalvelu[at]mustankorkea.fi
laskutus[at]mustankorkea.fi
p. 010 325 3900, arkisin ma ja to klo 9–15
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä

Mustankorkean jätekeskus
Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

Laukaan pienjäteasema
Katajamäentie 6, 41340 Laukaa

 

mustankorkea.fi

Viranomaistehtävät

Jyväskylän seudun jätelautakunta

jatelautakunta[at]jyvaskyla.fi
p. 014 266 0178 ti-ke klo 9-12 ja to klo 12-15 (numeroon saapuvat puhelut tallennetaan)
käyntiosoite: Kaupunkirakenteen neuvonta, Hannikaisenkatu 17
PL 233, 40101 Jyväskylä

jyväskylänseutu.fi/jatehuolto

Ympäristönsuojelu

Katso lähin kierrätyspiste