Ilmastonsuojelusuunnitelma

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelmassa käydään läpi kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet. Tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat tekijät ovat liikkuminen, lämmitys ja sähköntuotanto, rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä teollisuus.

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma noudattaa Keski-Suomen ilmastostrategiaa. Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelmassa tarkastellaan maakunnallisia tavoitteita. Niitä soveltaen pyritään realistisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin osa-alueilla, joilla se on Laukaassa mahdollista.

Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelma

Tutustu ilmastonsuojelusuunnitelmaan (pdf).

Avaa

Ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelmassa nostetaan esiin sektorit, joilla pyritään pitkällä aikavälillä vähentämään kunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on

  • hidastaa ilmastonmuutoksen kehittymistä ja sen aiheuttamia epäedullisia vaikutuksia.
  • vähentää energiankulutuksen eri toiminnoissa niin, että toimintatapoihin saadaan pysyviä muutoksia.
  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä konkreettisilla toimenpiteillä myös uutta teknologiaa hyödyntäen

Suunnitelmassa ei ole asetettu prosentuaalisia tavoitteita vaan tavoitteet on kirjattu sanalliseen muotoon. Ilmastonsuojelusuunnitelman liitteeksi kunta tilasi konsultilta kasvihuonekaasupäästöraportin ja ennusteen vuodelle 2025.

Lisätietoja

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmastotyö Laukaassa

Tutustu Laukaan kunnan ilmastotyöhön.

Lue lisää