Vuonteen vähähiilinen asuinalue

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan Vuonteen kylässä, Luonnonvarakeskuksen tervetaimiaseman alueella ja se koskee kiinteistöjä Pernasaari ja Kortesuo. Suunnittelualue muodostuu pääosin avoimesta peltoalueesta, mutta siihen kuuluu myös metsäisempää aluetta sekä alppiruusupuisto Tarvaalantien varressa. Torronselän rantaviivaa alueeseen kuuluu noin 300 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 25 ha.

Asemakaavalla on tavoitteena suunnitella noin 20 pientalotontin ekologinen, vähähiilinen ja yhteisöllinen asuntoalue. Asuinalueen erityispiirteiksi on alustavasti määritelty puurakentaminen, vähähiiliset asumisen ratkaisut, mahdollisuus yhteiseen ruoantuotantoon, yhteisölliset tilat ja virkistysalueet. Asumista tukevat hyvät lähipalvelut (Satavuon ekokoulu ja päiväkoti) sekä kulkuyhteydet taajama- ja kaupunkikeskuksiin.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi