Maanhankinta ja maapolitiikka

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapolitiikkaa ja kaavoitusta yhdessä kutsutaan maankäyttöpolitiikaksi, joka saa tavoitteensa kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun aktiivisen vuorovaikutuksen avulla päästään kunnan strategisen suunnittelun tavoitteisiin.

Laukaan kunnan päämääränä on olla elinvoimainen ja kilpailukykyinen kunta Jyväskylän seudulla. Maapolitiikan avulla tarjotaan monipuolisia ja houkuttelevia asumismahdollisuuksia, vetovoimaisia yritysalueita, turvataan hyvä yhdyskuntarakenne ja edistetään kohtuuhintaisen tonttimaan tarjontaa. Maapoliittinen suunnittelu otetaan vahvasti mukaan jo yleiskaavoituksessa, jonka jälkeen suunnitelmien mukaiset alueet pyritään saamaan käyttöön aktiivisella ja avoimella vuorovaikutuksella sekä käyttämällä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mahdollistamia maapoliittisia keinoja. Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintalinjaa, jolloin valmistelutyön ja poliittisen päätöksenteon tulee olla sitoutunut noudattamaan maapolitiikan linjauksia myös hankalissa tilanteissa.

Maapoliittinen ohjelma antaa linjaukset maapoliittisten ratkaisujen valmisteluun ja on tukena maapoliittisten keinojen käyttämiselle. Samalla se antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta kuntalaisille, maanomistajille, tontin hakijoille, rakennusliikkeille ja uusille päättäjille. Ohjelman toimivuutta analysoidaan ja seurataan, ja siihen esitetään tarvittavia muutoksia valtuustokausittain.

Kunta ostaa maata

Laukaan kunta pyrkii olemaan aktiivinen hankkiessaan maa-alueita taajamien kasvualueilta ja asemakaavoitetuilta yleisiltä alueilta. Lue lisää kunnan maanhankinnasta artikkelistamme: Pitäisikö myydä maata kunnalle? Se kannattaa monesta syystä!

Lisätietoja

Kysy lisää maapolitiikasta tai tarjoa maata ostettavaksi:

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi