Valkolan kyläselvitys

Laukaan kunnan tavoitteena on edistää monipuolista, hyvää ja viihtyisää asumista. Pyrkimyksenä on kehittää erilaisia taajamia ja niitä tukevia kehittyvien kylien verkostoa. Kylät kiinnostavat asuinpaikkana Laukaassa ja niiden väkimäärä on ollut kasvussa.

Valkolan asukkaille pidettiin kyläilta 6.2.2018, missä keskusteltiin kylän kehittämisen tarpeista. Illan aikana käytiin läpi; Rakentamisen periaatteet ranta-, kylä- ja haja-asutusalueilla

Valkolan kylän maankäytön kehittämisen raameja ja kyläläisten tahtotilaa kartoitettiin 24.5. – 21.6.2018 järjestettävällä asukaskyselyllä. Kyselyn tuloksia käytin läpi 14.9.2018 pidetyssä kyläillassa. Valkolan asukaskyselyn tulokset

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi