Kiinteistökaupat ja kaupanvahvistaminen

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistön kauppaa, vaihtoa, lahjaa tai jakosopimusta allekirjoitettaessa. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.

  • Toimii luovutuksen todistajana ja samalla tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuksen muodollisen pätevyyden. Luovutusta ei saa vahvistaa, jos on perusteltua aihetta epäillä luovutuksen pätevyyttä.
  • Merkitsee todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan, kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen.
  • Antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten.
  • Tekee kiinteistönluovutusilmoituksen, jolla tieto luovutuksesta menee mm. maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee. Kiinteistönluovutusilmoitus on tehtävä kahden päivän kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta.

Luovutuskirja on asiakirja, josta ilmenee omaisuuden luovutus. Luovutuskirja voi olla esimerkiksi kauppasopimus tai lahjakirja. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Luovutuskirjasta on käytävä ilmi vähintään luovutustarkoitus, luovutuksen kohde, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.

Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.

Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta 120 euroa (v. 2016). Kaupanvahvistaja voi lisäksi periä korvausta matkakustannuksistaan.

Kunta ei peri maksua luovutuskirjan laatimisesta silloin, kun kunta on itse luovutuksen osapuolena. Jos kunnalta tilataan luovutuskirjan laatiminen yksityisten välisiin luovutuksiin, kunta perii luovutuskirjan laatimisesta palveluhinnaston mukaisen tuntiveloituksen.

Laukaan kunnan palveluksessa Maanmittauslaitoksen määrääminä kaupanvahvistajina toimivat:
Timo Takanen

Maanmittausinsinööri

040 6378 040

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi