Kaupanvahvistaminen

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistön kauppaa, vaihtoa, lahjaa tai jakosopimusta allekirjoitettaessa. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.

  • Toimii luovutuksen todistajana ja samalla tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuksen muodollisen pätevyyden. Luovutusta ei saa vahvistaa, jos on perusteltua aihetta epäillä luovutuksen pätevyyttä.
  • Merkitsee todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan, kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen.
  • Antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten.
  • Tekee kiinteistönluovutusilmoituksen, jolla tieto luovutuksesta menee mm. maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee. Kiinteistönluovutusilmoitus on tehtävä kahden päivän kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta.

Luovutuskirja on asiakirja, josta ilmenee omaisuuden luovutus. Luovutuskirja voi olla esimerkiksi kauppasopimus tai lahjakirja. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Luovutuskirjasta on käytävä ilmi vähintään luovutustarkoitus, luovutuksen kohde, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.

Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista.

Vuonna 2022 maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Lisäksi kaupanvahvistaja voi periä korvausta matkakustannuksistaan.

Laukaan kunnan palveluksessa Maanmittauslaitoksen määrääminä kaupanvahvistajina toimivat:
Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Timo Takanen

Maanmittausinsinööri

040 6378 040

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

03.05.2024 | Asuminen, Rakentaminen, Yhdyskuntatekniikka
Laukaan Satamaan uudet polttoainesäiliöt
24.04.2024 | Asuminen, Rakentaminen
Laukaan kunnassa vapaita tontteja joka taajamassa
28.03.2024 | Asuminen, Rakentaminen
Vihtavuoren ja Leppäveden uusien omakotitonttien hakuaika alkaa maanantaina 1.4.2024