Ratsurannan kehittämissuunnitelma

Suunnittelualue, nk. Ratsurannan alue, sijaitsee Peurunka-järven lounaisrannalla, noin viiden kilometrin etäisyydellä Laukaan kirkonkylän taajaman keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 7,5 ha. Suunnittelualueen lounais-/ länsireunan läpi kulkee kaakkois-luoteissuuntainen paikallistie 16754 (Valkolantie). Alue rajautuu itä-/koillisreunastaan noin 300 metrin matkalla Peurunka-järveen ja se on Laukaan kunnan omistuksessa. Pohjoisessa, luoteessa ja lännessä toimii Laukaan kunnan maanvuokralaisena Peurunkagolf Oy ja Tervon Puutarha Oy. Kaakossa ja etelässä alue rajautuu yksityisomistuksessa oleviin kiinteistöihin.

Kehittämissuunnitelma laadittiin kevään 2021 aikana ja työtä ohjasi ohjausryhmä, joka koostui alueen toimioista, luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli tarkastella ja suunnitella Ratsurannan maankäyttöä matkailuliiketoiminnan näkökulmasta. Suunnitelmassa tarkasteltiin alueen kehittämistä matkailualueeksi, jossa tarjotaan majoitusvaihtoehtoja vuokramökeistä caravaanarialueeseen. Suunnitelmassa huomioitiin myös turvallinen liittyminen Valkolantiehen, alueen sisäinen liikenne sekä liikennöinti muiden matkailupalveluiden välillä. Ratsurannassa säilytettiin myös kunnan uimaranta, venevalkama ja veneenlaskupaikka.

Kehittämissuunnitelman valmistuttua laaditaan erillinen liiketoimitasuunnitelma, sekä tehdään vuorovaikutteista yhteistyötä alueen toimijoiden ja tulevien käyttäjien kanssa. Lisäksi alueen maankäyttöä ohjataan tarkemmin vireille tulevalla asemakaavalla.


Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi