Torit

Yksi kesän parhaita hetkiä on päästä nauttimaan torilta ostetuista tuoreista, kotimaisista mansikoista. Samalla reissulla mukaan voi napata muita kotimaisia kasviksia, käsitöitä tai vaikkapa kupposen kahvia. Torit eivät hiljene talvellakaan täysin, vaan toripäivistä pääsee nauttimaan Laukaassa ympäri vuoden.

Laukaasta löytyy kaksi aluetta, jotka on varattu torikauppaa varten. 

Laukaan kirkonkylän
uusi torialue

Laukaantie 25, entisen K-marketin, Arvidssonintien puoleinen piha-alue

Lievestuoreen torialue

Liepeentie 6a, Lievestuore

Torisääntö

Torisääntö on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 14.4.2009 § 60

Tämä torisääntö sisältää toripaikkojen vuokrauksen yleiset ehdot. Toripaikkojen vuokrauksessa noudatetaan vuokrasopimuksen ja tämän torisäännön ehtoja.

Torit ja muut yleiset alueet kuuluvat kunnan organisaatiossa teknisen lautakunnan alaisuuteen. Lautakunta vahvistaa torialueiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisen periaatteet hyväksymällä tämän torisäännön, toripaikkavuokrat ja torikauppiailta perittävät sähkömaksut. Yhdyskuntatekniset palvelut huolehtii käytännössä toripaikkojen vuokrauksesta ja torikaupan järjestelyistä. Yhdyskuntateknisten palvelujen alaisuudessa toimii torivalvoja, joka valvoo kaupankäyntiä torilla.

Torikauppaa varten on varattu seuraavat alueet:

  • Kirkonkylän taajamassa torialue
  • Lievestuoreen taajamassa torialue

Torilla saa myydä kaikkia tuotteita lakien, asetusten ja määräysten sallimin edellytyksin.

Yhdyskuntatekniset palvelut osoittaa erikseen markkina-aikoina ja tapahtumien yhteydessä torikauppaan käytettävät muut kuin torialueet.

1.5.-31.8. (toukokuu-elokuu) kauppa on sallittu arkipäivisin klo 7.00-18.00. Lisäksi 1.6.-31.8. (kesäkuu-elokuu) tiistaisin on iltatori, jolloin myyntiä saa jatkaa klo 20.00 saakka.

1.9.-30.4. (syyskuu-huhtikuu) torikauppa on sallittu tiistaisin ja perjantaisin klo 7.00-18.00.

Yhdyskuntatekniset palvelut päättävät erikseen juhlien ja tapahtumien yhteydessä sallitun torikaupan myyntiajoista.

Yhdeltä kerralta perittävän torimaksun sijasta torimyyjä voi maksaa myyntipisteensä vuokran etukäteen kolmeksi kuukaudeksi tai vuodeksi tekemällä kuukausi, 3kk tai vuosisopimuksen kunnan kanssa. Mikäli torimyyjällä on enemmän kuin yksi (1) myyntipiste, peritään häneltä maksu käytettyjen myyntipisteiden mukaan.

Kuukausi, 3kk tai vuosisopimus on voimassa maksupaivasta sopimuksessa määritetyn ajan eteenpäin. Kuukausi- tai vuosisopimuksen tehneen torikauppiaan on otettava toripaikka käyttöönsä toripäivänä viimeistään klo 8.00. Jos paikkaa ei ole otettu käyttöön ennen määräaikaa tai siitä ei ole ilmoitettu torivalvojalle etukäteen, on torivalvojalla oikeus antaa toripaikka toiselle.

 

Toripaikka on tilapäinen, joten toripaikan vuokrasopimuksia ei toistaiseksi tehdä eikä torimaksuja peritä

  • Kauppiaan tulee varustaa myyntipöytänsä selkeällä ja riittävän suurella nimikilvellä, josta käy ilmi kauppiaan nimi ja yritys.
  • Kauppiaalla tulee olla kaikki tarvittavat voimassaolevat viranomaisluvat
  • Kauppiaan on koottava torikauppajätteet suljettavaan jäteastiaan myyntiaikana. Torikaupan päätyttyä jätteet on siirrettävä niiden kokoamispaikkoihin. Torikauppias on velvollinen puhdistamaan myyntipaikkansa alustan.
  • Tavaroiden myyminen siten, että asiakkaille tai toiselle torikauppiaille aiheutuu haittaa tai häiriötä, on kielletty.
  • Torikaupasta ei saa aiheuta melu-, pöly, savu, haju- tai muuta haittaa torialueella.
  • Torimyyjien tulee esiintyä siististi pukeutuneina ja noudattaa kaupassaaan puhtautta ja yleisesti hyväksyttyjä kauppatapoja.
  • Jos toripaikan haltija rikkoo vuokrasopimuksen tai tämän torisäännön ehtoja tai ei maksa sopimuksen mukaista vuokraa, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja luovuttaa toripaikka toiselle.

Paikan vuokraaminen ja maksut

Toripaikka on tilapäinen, joten toripaikan vuokrasopimuksia ei toistaiseksi tehdä eikä torimaksuja peritä

Palvelusta vastaa

Tarja Saarinen

Puutarhuri

040 182 6011

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kalevi Lahtonen

Puistomestari

0400 411 765

PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lievestuore
Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi