Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista ja siitä peritään Laukaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen valvontamaksu. Myös kohteen hyväksyminen ja ilmoituksen käsittely sekä määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.

Valvontamaksujen perimiseen oikeuttavat ja velvoittavat säännökset on sisällytetty ympäristöterveydenhuollon eri lakeihin (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettu laki, kemikaalilaki ja lääkelaki).

Palvelusta vastaa

Miia Valkonen

Vt. ympäristötoimenjohtaja

0400 642 429

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi