Nuohous

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin. Pelastuslain (13§) mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että

  • vakituisesti asuttu kiinteistö nuohotaan kerran vuodessa
  • vapaa-ajan asunto vähintään kolmen vuoden välein

Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta, sisäilman puhtaudesta, energian säästöstä sekä ympäristön puhtaudesta.

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Piirinuohousjärjestelmästä on luovuttu vuonna 2019 ja koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.

Kätevimmin löydät alueesi nuohoojan yhteystiedot osoitteesta www.nuohoojat.fi.