Ilmastotyö ja ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan kunnan ilmastotyö tarkoittaa muun muassa energiatehokkaita talotekniikkajärjestelmiä, uusiutuvan energian käyttöä lämmitykseen, ledejä katuvalaistuksessa ja paljon muuta. Työtä ohjaavat ilmastonsuojelusuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus.

Ilmastotyö Laukaassa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista, sen laaja-alaisten vaikutusten vuoksi. Meneillään oleva muutos kytkeytyy luonnonvarojen riittävyyteen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä kestämättömiin kulutus- ja tuotantotapoihin. Ilmastotyöllä pyritään hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja sen haitallisia seurauksia. Toimia tarvitaan monilta eri tahoilta, myös kunnista, yrityksiltä ja asukkailta. Ilmastotyössä hyödynnetään monia verkostoja ja strategioita.

Uutisia ilmastotyöstä ja energiansäästöstä

Osallistumme Laukaassa valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan yhdessä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Tutustu energiansäästöä ja ilmastoasioita koskeviin ajankohtaista-uutisiin.

Lue lisää

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelmassa käydään läpi kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet.

Lue lisää

Laukaan ilmasto- ja energiatyöryhmä

Laukaan kunnan ilmasto- ja energiatyöryhmä päivittää kunnassa 2013 laaditun ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet Laukaan kunnan ilmasto-ohjelmaksi. Ryhmän tavoitteena on edistää, seurata ja arvioida ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Ryhmä myös viestii ilmasto- ja energia-asioista ja tuo esille kunnan ilmastotekoja asukkailleen ja muille ja sidosryhmille. Ilmasto- ja energiatyöryhmä toimii myös energiatehokkuussopimuksen seurantaryhmänä.

Ilmastonsuojelusuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vuonna 2019 valmistunutta opinnäytetyötä ”Laukaan kunnan Ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet”, Keski-Suomen Ilmasto-ohjelmaa 2030 sekä energiatehokkuussopimusta, johon kunta on sitoutunut.

Ilmasto- ja energiatyöryhmän jäsenet ovat:

 • Mari Holmsted, kaavoitusjohtaja
 • Heli Peltola, viestintäpäällikkö
 • Reija Himanen, hankeasiantuntija
 • Anne Yli-Olli, ympäristötarkastaja
 • Heli Virransalmi, LVI-asiantuntija
 • Jan Viillos, yhdyskuntatekniikan päällikkö
 • Pekka Mikkonen, rakennuttaja
 • Birgitta Lampinen, hankinta-asiantuntija
 • Emmi Savonen, Laukaan Vesihuolto Oy
 • Salla Turpeinen, vapaa-aikajohtaja
 • Eva Hilkamo, perusopetuksen suunnittelija
 • sekä kunnanhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajat

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet, Emmi Herttelin opinnäytetyö

Energiatehokkuussopimus

Laukaan kunta on liittynyt energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimuksen tavoitteena on 7,5 % energiansäästö kunnan toiminnoissa erityisesti energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta lisäämällä.

Energiatehokkuussopimukset

Jätepoliittinen ohjelma

Laukaan kunta on sitoutunut Jyväskylän seudun jätepoliittiseen ohjelmaan. Ohjelman visiona on jätteetön Jyvässeutu 2030. Eli vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä – laajalla yhteistyöllä. Jätepoliittinen ohjelma muodostuu neljästä tavoitteesta sekä tavoitteita mittaavista indikaattoreista ja konkrettisista toimenpiteistä.

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatteeton-jyvasseutu-2030

Lisätietoja

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heli Virransalmi

LVI-asiantuntija

050 405 7823

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Suunnitelmaan on kirjattu kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet Laukaan kunnassa.

Avaa

llmastotyön seurantaindikaattorit

Lue lisää Laukaan ja Keski-Suomen kasvihuonekaasujen kehityksestä sekä energiankulutuksen ja liikenteen päästöistä eri indikaattoreilla.

Lue lisää