Ilmastotyö ja ilmastonsuojelusuunnitelma

Energiansäästöviikko 10. – 16.10.2022

Osallistumme Laukaassa valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan yhdessä kaikkien muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Kampanja käynnistetään Energiansäästöviikolla 10. – 16.10.2022. Tule mukaan energiansäästökampanjaan ja lue mitä Laukaassa energiansäästöviikolla tapahtuu.

Lue lisää

Ilmastotyö Laukaassa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista, sen laaja-alaisten vaikutusten vuoksi. Meneillään oleva muutos kytkeytyy luonnonvarojen riittävyyteen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä kestämättömiin kulutus- ja tuotantotapoihin. Ilmastotyöllä pyritään hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja sen haitallisia seurauksia. Toimia tarvitaan monilta eri tahoilta, myös kunnista, yrityksiltä ja asukkailta. Ilmastotyössä hyödynnetään monia verkostoja ja strategioita.

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelmassa käydään läpi kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet. Tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat tekijät ovat liikkuminen, lämmitys ja sähköntuotanto, rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä teollisuus.

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma noudattaa Keski-Suomen ilmastostrategiaa. Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelmassa tarkastellaan maakunnallisia tavoitteita. Niitä soveltaen pyritään realistisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin osa-alueilla, joilla se on Laukaassa mahdollista.

Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelma

Tutustu ilmastonsuojelusuunnitelmaan (pdf).

Avaa

Ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelmassa nostetaan esiin sektorit, joilla pyritään pitkällä aikavälillä vähentämään kunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on

 • hidastaa ilmastonmuutoksen kehittymistä ja sen aiheuttamia epäedullisia vaikutuksia.
 • vähentää energiankulutuksen eri toiminnoissa niin, että toimintatapoihin saadaan pysyviä muutoksia.
 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä konkreettisilla toimenpiteillä myös uutta teknologiaa hyödyntäen

Suunnitelmassa ei ole asetettu prosentuaalisia tavoitteita vaan tavoitteet on kirjattu sanalliseen muotoon.

Ilmastonsuojelusuunnitelman liitteeksi kunta tilasi konsultilta kasvihuonekaasupäästöraportin ja ennusteen vuodelle 2025.

Laukaan ilmasto- ja energiatyöryhmä

Laukaan kunnan ilmasto- ja energiatyöryhmä päivittää kunnassa 2013 laaditun ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet Laukaan kunnan ilmasto-ohjelmaksi. Ryhmän tavoitteena on edistää, seurata ja arvioida ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Ryhmä myös viestii ilmasto- ja energia-asioista ja tuo esille kunnan ilmastotekoja asukkailleen ja muille ja sidosryhmille. Ilmasto- ja energiatyöryhmä toimii myös energiatehokkuussopimuksen seurantaryhmänä.

Ilmastonsuojelusuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vuonna 2019 valmistunutta opinnäytetyötä ”Laukaan kunnan Ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet”, Keski-Suomen Ilmasto-ohjelmaa 2030 sekä energiatehokkuussopimusta, johon kunta on sitoutunut.

Ilmasto- ja energiatyöryhmän jäsenet ovat:

 • Heli Virransalmi, lvi-asiantuntija, ryhmän vetäjä
 • Anne Yli-Olli, ympäristötarkastaja
 • Ritva Mattila, ruokapalvelupäällikkö
 • Kirsi Kalliokoski, katurakennuspäällikkö
 • Mari Holmstedt, kaavoitusjohtaja
 • Pasi Muttonen, työpajaesimies
 • Jarmo Pasanen, hankinta- ja kehittämispäällikkö
 • Irma Harju, Siivouspäällikkö
 • Riitta Tarkiainen, Laukaan vuokrakodit
 • Heli Peltola, viestintäpäällikkö
 • sekä teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajat

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet, Emmi Herttelin opinnäytetyö

Energiatehokkuussopimus

Laukaan kunta on liittynyt energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimuksen tavoitteena on 7,5 % energiansäästö kunnan toiminnoissa erityisesti energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta lisäämällä.

Energiatehokkuussopimukset

Jätepoliittinen ohjelma

Laukaan kunta on sitoutunut Jyväskylän seudun jätepoliittiseen ohjelmaan. Ohjelman visiona on jätteetön Jyvässeutu 2030. Eli vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä – laajalla yhteistyöllä. Jätepoliittinen ohjelma muodostuu neljästä tavoitteesta sekä tavoitteita mittaavista indikaattoreista ja konkrettisista toimenpiteistä.

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatteeton-jyvasseutu-2030

Lisätietoja

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heli Virransalmi

LVI-asiantuntija

050 405 7823

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Suunnitelmaan on kirjattu kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet Laukaan kunnassa.

Avaa