Vihtavuoren maankäyttösuunnitelmat

Vihtavuoren vireillä olevat asemakaavat

Suunnittelualue käsittää seututien 637 alueen sekä siihen liittyvät Vihtavuorentien, Hermannintien ja Haavistontien liittymäalueet. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja sekä laajentaa asemakaava-aluetta vastaamaan alueelle laadittavaa tiesuunnitelmaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.2.-26.2.2021

Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.1. – 27.2.2023

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan Vihtavuoren taajamassa, seututien 637 (Jyväskyläntie) länsipuolella. Suunnittelualueena on tehdasalue, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1922. Suunnittelualueella toimivat Nammo Vihtavuori Oy, Nammo Lapua Oy, Oy Forcit Ab sekä Adven Oy. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 289 hehtaaria. Hankkeeseen liittyy asemakaavan käynnistämissopimus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 26.1. – 10.2.2023.

Suunnittelualue sijaitsee Vihtavuoren taajamassa ja siihen kuuluvat kortteleiden 29, 31, 33 ja 34 alueet Nitraajantien ja Kaivokadun ympäristössä Vihtavuorentien ja Vihtarinteentien välisellä alueella, sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. Alueen laajuus on noin 3,9 ha. Suunnittelualueelle sijoittuu omakoti ja rivitaloasutusta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastaa kaavallisesti alueen kulkuyhteyksiä sekä tehdä tarkistuksia korttelialueiden rajauksiin.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018


Vihtavuoren hyväksytyt suunnitelmat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Vihtavuoren muut hankkeet

Vihtavuoren pääkadun Haavistontien kehittämissuunnitelma valmistui 2020. Suunnitelma taustalla on Laukaan kunnan kuntastrategian sekä maankäytön rakennemallin antamat tavoitteet taajamien kehittämisestä ja monipuolisen asumisen vaihtoehdoista. Suunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajaman pääkadun maankäytön, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä toimintojen osalta.

Suunnitteluprosessin aikana osallistettiin kuntalaisia ja toimijoita web-pohjaisella tavoitekyselyllä ja palautekyselyllä.

Kehittämissuunnitelmalla ei ole juridisesti vahva asiakirja, kuten esim. asemakaava on, ja siten se ei ole sellaisenaan toteutettavissa. Suunnitelma toimii enemmän jatkosuunnittelun pohjana ja visiona. Jatkosuunnittelu tapahtuu mm. katusuunnitelmien ja asemakaavamuutosten kautta, jotka ovat myös osallistavia suunnitteluprosesseja.

Suunnitelmaraportti ja suunnitelmakartta
Palautekyselyn yhteenveto

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi