Elintarvikevalvonta

Ympäristöterveystarkastajat valvovat alueellaan elintarvikkeiden valmistusta, varastointia, kuljetusta, maahantuontia, myyntiä, markkinointia, käsittelyä ja tarjoilua sekä muuta luovutusta. Valvontakohteina ovat siten mm. elintarvikkeiden tuotantotilat, elintarvikekuljetusajoneuvot, erilaiset elintarvikemyymälät, ravintolat, suurtalouskeittiöt ja torit.

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuus sekä suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

 Ota yhteyttä ympäristöterveystarkastajaan, kun:

 • perustat elintarvikehuoneiston
 • perustat laitoksen
 • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
 • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • haluat saada lisätietoa elintarvikevalvonnasta

Elintarvikelain mukaiset ilmoituslomakkeet löydät tästä linkistä.

Vähäriskisestä elintarvikemyynnistä tai -tarjoilusta ei tarvitse tehdä ilmoitusta (esim. kahvitarjoilu tai makkaranpaisto jonkun tapahtuman yhteydessä).

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on vähäriskinen toiminta sekä joku seuraavista vaihtoehdoista täyttyy:

 • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla)
 • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseuran varainkeruu elintarvikkeiden myynnillä myyjäisissä)
 • elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)

Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi säilytyslämpötiloille ja hyvälle hygienialle.

Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä, mikäli toiminta ei ole vähäriskistä (esim. raakalihavalmisteiden myyminen, sushin valmistaminen ja myynti, kylmäsavustetun, tyhjiöpakatun kalan myynti). Ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä voi tehdä ilmoituslomakkeella liikkuva elintarvikehuoneisto.

Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jonka avulla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Omavalvonnan avulla toimijan tulee hallita toimintansa riskit.

Jokainen yritys tekee omavalvonnan omaan toimintaan sopivaksi ja oman toiminnan riskit huomioiden. Ympäristöterveystarkastajat ja valvontaeläinlääkäri valvovat omavalvonnan toimivuutta.

 

 

Palvelusta vastaa

Maria Hämäläinen

ympäristöterveystarkastaja

050 3651 979

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Miia Partanen

ympäristöterveystarkastaja

040 1801 714

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Niina Virtanen

ympäristöterveystarkastaja

050 5721 194

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi