Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottoon tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Tätä varten on haettava maa-aineslupa. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Lupaviranomaisena Laukaan kunnassa toimii lupa- ja valvontalautakunta, joka käsittelee maa-ainesluvat ja ympäristöluvat sekä yhteisluvat (maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittely).

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Maa-aineslupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Palvelusta vastaa

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Pälvi Pöyhönen

Ympäristönsuojelusihteeri

0400 569 811

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Nenna Ahonen

Ympäristötarkastaja

050 573 1168

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Timo Takanen

Maanmittausinsinööri

040 6378 040

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi