Tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet

Kunnan terveydensuojeluviranomainen (ympäristöterveystarkastajat) valvoo paikallisesti tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista. Ympäristöterveystarkastajat toteuttavat tupakkalain mukaista valvontaa normaalin tarkastustoiminnan yhteydessä.

Tupakkalain mukaan tupakoida ei saa:
1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä;

2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan;

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa;

4) leikkikentät, joista on laadittava kuluttajaturvallisuuslain (929/2011) 7§:n mukainen turvallisuusasiakirja;

5) lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueet, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille;

6) yleiset uimarannat (toukokuun alusta syyskuun loppuun).

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemukset

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin tarvitaan lupa. Hakemusten käsittelystä peritään maksu sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään lisäksi vuosittainen valvontamaksu.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Myyntiluvan myöntää kunnan ympäristöterveystarkastaja. Myyntiluvan käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Hakemukseen on liitettävä tupakan omavalvontasuunnitelma ja se on edellytyksenä tupakanmyyntiluvan saamiselle.

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelmassa on esitettävä muun muassa se, miten varmistetaan, että

  • ikärajatuotteita ei luovuteta alle 18-vuotiaalle,
  • myynnissä olevista tuotteista on tehty tupakkalain mukaiset ilmoitukset ja että
  • myynnissä olevien tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalain mukaisia.

Elinkeinonharjoittajien on päivitettävä nykyiset omavalvontasuunnitelmat huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Tupakan omavalvontasuunnitelma

 

Lääkelain mukaan nikotiinikorvaushoitovalmisteita voidaan myydä tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Valmisteita saa myydä kunnan terveystarkastajan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18 -vuotiaille. Toimijan tulee jättää lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista myyntipisteen sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalle. Myyntiluvasta ja myynnin valvonnasta peritään maksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

 

Asuntoyhteisö voi itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea tupakointikieltoa kunnalta huoneistoon kuuvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja huoneistojen sisätiloihin. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa.

Tupakointikieltohakemus toimitetaan ympäristöterveydenhuoltoon.

 

 

 

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden lupatietojen muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen. Myyntipisteiden lukumäärän ja myynnissä olevien tuoteryhmien muutokset vaikuttavat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaiseen valvontamaksuun. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat ympäristöyksikössä tiedossa olevilla lupatiedoilla. Maksuja ei palauteta.

Luvanhaltijan y-tunnuksen tai myyntipaikan osoitteen muuttuessa on haettava uusi lupa.

Lupatietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti ympäristöterveydenhuoltoon.

Palvelusta vastaa

Sami Peltonen

ympäristöterveystarkastaja

050 3652 635

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Tupakkatuotteiden myyntilupahakemus

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemus

Asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemus