Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveystarkastajat valvovat mm. päiväkotien ja koulujen terveydellisiä oloja. Valvontaa suoritetaan Laukaan ympäristöterveydenhuollon valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 § mukaisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

  • julkinen majoitushuoneisto
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • koulu tai oppilaitos sekä kerho
  • päivä-, lasten- tai vanhainkoti
  • vastaanottokeskus
  • solarium, tatuointi, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • talousvettä toimittavaa laitosta, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
  • talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
  • yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m³/vrk)

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoituslomakkeet löydät tästä linkistä.

Terveydensuojelulaki (763/1994) velvoittaa toiminnanharjoittajaa tunnistamaan toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskitekijät. Toiminnanharjoittajan tulee tulee toimia riskien hallitsemiseksi ja estää terveyshaittojen syntyminen toiminnallaan.

Omavalvontavelvoite koskee terveydensuojelulain 13 § mukaisia ilmoitusvelvollisa kohteita, joissa terveydensuojeluviranomainen valvoo terveydellisiä olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa esittää, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskienhallintakeinoja on otettu käyttöön.

Omavalvontasuunnitelma on suositeltavaa laatia kirjallisesti, mutta muoto on kuitenkin vapaa. Toiminnanharjoittajan tulee miettiä omaan toimintaan ja omaan kohteeseen liittyvät riskit ja niiden hallinta. Suunnitelmaan kuvataan kohteen toiminta sekä toiminnan riskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy.

 

Palvelusta vastaa

Maria Hämäläinen

ympäristöterveystarkastaja

050 3651 979

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Miia Partanen

ympäristöterveystarkastaja

040 1801 714

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sami Peltonen

ympäristöterveystarkastaja

050 3652 635

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Niina Virtanen

ympäristöterveystarkastaja

050 5721 194

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi