Ympäristönsuojelun lomakkeet

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan, ja miten lupa-asioiden käsittelyyn voi vaikuttaa? Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset neuvovat lupamenettelyasioissa.

Ilmoituslomakkeet

Lannan varastointi aumassa (patterointi)

Lanta on pääsääntöisesti varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Työteknisistä, kuten kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieenisistä syistä johtuen voi tulla tarve varastoida osa tilan lannasta patterissa. Lannan aumavarastoinnista on tehtävä etukäteen ilmoitus ympäristönsuojeluun. Varastoinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 1250/2014 Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

Lupahakemukset

Rekisteröintimenettely

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä

Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä

Hakemuslomakkeen ja lisätietoja tästä

Selvitys jätevesien käsittelystä ja johtamisesta

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Palvelusta vastaa

Pälvi Pöyhönen

Ympäristönsuojelusihteeri

0400 569 811

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Nenna Ahonen

Ympäristötarkastaja

050 573 1168

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lomakkeiden palautus

Lomakkeet palautetaan liitteineen osoitteeseen

Laukaan kunta
Ympäristövalvonta
Pl 6
41341 Laukaa
TAI
sähköpostilla
kirjaus(at)laukaa.fi