Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset ja hakemukset

Ympäristöterveydenhuoltoon voi toimittaa ilmoituksen tai hakemuksen joko valtakunnallisen Ilppa-ilmoituspalvelun kautta tai paperisena ja toimittaa ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoitusten ja hakemusten palautus liitteineen:

Laukaan ympäristövalvonta / Ympäristöterveydenhuolto

Kantolantie 10a, 41340 Laukaa

Elintarvikelain mukaiset ilmoitukset ja hakemukset

Ennen elintarvikehuoneisto toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista toimijan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarviketoiminnasta

Tiedottaminen liikkuva elintarvikehuoneisto

Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä (elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa) liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös sille valvontayksikölle, jonka alueella toiminta on aloitettu eli sille valvontayksikölle, joka on hyväksynyt liikkuvan huoneiston ennen vuoden 2011 elintarvikelain säädösmuutosta tai joka on antanut säädösmuutoksen jälkeen toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on vähäriskinen toiminta sekä joku seuraavista vaihtoehdoista täyttyy:

  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla)
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseuran varainkeruu elintarvikkeiden myynnillä myyjäisissä)
  • elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)

Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi säilytyslämpötiloille ja hyvälle hygienialle.

Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä, mikäli toiminta ei ole vähäriskistä (esim. raakalihavalmisteiden myyminen, sushin valmistaminen ja myynti, kylmäsavustetun, tyhjiöpakatun kalan myynti). Ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä voi tehdä ilmoituslomakkeella liikkuva elintarvikehuoneisto.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat ennakkohyväksymismenettelyn piirissä. Näitä laitoksia suunniteltaessa on oltava hyvissä ajoin, vähintään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, yhteydessä valvontaeläinlääkäriin tai ympäristöterveystarkastajaan.

Eläimistä saatavavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä elintarvikehuoneistohakemukset:

Liha-alan laitos

Kala-alan laitos

Maitoalan laitos

Munapakkaamo

Munatuotelaitos

Varastolaitos

 

Alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotannon toimijan on laadittava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan. Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, sekä sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannonvaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotantoa ovat mm. maidon- ja munantuotanto, lihakarjankasvatus, kasvisten ja hedelmien viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienien keräily. Alkutuotannoksi katsotaan myös vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.
Lisätietoja alkutuotantopaikkaa koskevista vaatimuksista, alkutuotantopaikasta ilmoittamisesta ja omavalvonnan kuvauksesta saa Ruokavirastosta.

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle toiminnan aloittamisesta viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Suuri yleisötilaisuus

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava hyvissä ajoin ympäristöterveydenhuoltoon ennen tilaisuutta.

Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Tupakointi yleisötilaisuuksissa Valviran ohjeessa Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Uutiset

18.11.2022 | Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö
Laukaan kunta energiansäästötalkoissa
07.11.2022 | Asuminen, Maankäyttö, Ympäristö
Multamäen ulkoilualueen lähimetsään on tulossa metsänkäsittelyä
21.10.2022 | Ympäristö
Satavuon koululla 221 aurinkopaneelia tuottaa sähköä

Ilppa-ilmoituspalvelu

Valtakunnallinen sähköinen ilppa-ilmoituspalvelu elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen. Sähköisesti voit ilmoittaa:

  • elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisesta toiminnan aloittamisesta
  • toimijan vaihdoksesta
  • toiminnan olennaisesta muuttamisesta
  • toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta
Ilppa