Olet täällä

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuus sekä suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

kinkkusiivut.jpg

Ympäristöterveystarkastajat valvovat elintarvikkeiden valmistusta, varastointia, kuljetusta, maahantuontia, myyntiä, markkinointia, käsittelyä ja tarjoilua sekä muuta luovutusta. Valvontakohteina ovat siten mm. elintarvikkeiden tuotantotilat, elintarvikekuljetusajoneuvot, erilaiset elintarvikemyymälät, ravintolat, suurtalouskeittiöt ja torit. Käytännössä elintarvikeviranomaiset valvovat elintarvikehuoneiston toimintaa koko elinkaaren ajan: perustamisesta aina toiminnan lopettamiseen saakka.Valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan, jossa kuvataan mm. valvonnan maksullisuus.

Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksymismenettelystä on siirrytty ilmoitusmenettelyyn elintarvikelain muutoksen yhteydessä 1.9.2011. Omavalvontasuunnitelmia ei hyväksytetä ympäristöterveystarkastajalla, mutta toimijalla on kuitenkin edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta. Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat kuitenkin edelleen ennakkohyväksymismenettelyn piirissä. Näitä laitoksia suunniteltaessa on oltava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista yhteydessä ympäristöterveystarkastajaan tai valvontaeläinlääkäriin.

 Ota yhteyttä ympäristöterveystarkastajaan, kun:
• perustat elintarvikehuoneiston
• perustat laitoksen
• elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
• lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
• elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
• suunnittelet ensisaapumistoimintaa
• myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
• sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
• epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
• haluat saada lisätietoa elintarvikevalvonnasta

Elintarvikevalvonnan ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät tästä.

 

 

Palvelusta vastaa

Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
040 1801 714
AKRO
Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
050 3651 979
Laukaan ympäristöterveydenhuolto, Äänekosken palvelupiste, Torikatu 2 (2.krs), 44100 Äänekoski
Sähköpostiosoite: