Olet täällä

Rakennusvalvonta

Vuonteen koulu

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumista. Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä luvanhakijalle suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä:

  • vastaavien työnjohtajien hakemuksien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta,
  • töiden aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaan,
  • paikan merkitsemisen tilaaminen,
  • erityissuunnitelmien, kuten rakenne- ja lvi-suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan,
  • katselmuksien tilaaminen rakennushankkeen edetessä rakennusvalvonnasta,
  • muiden mahdollisten selvitysten toimittaminen sekä muiden rakennuslupapäätöksessä määrättyjen aloittamiseen ja rakentamiseen liittyvien ehtojen noudattaminen

Rakennustarkastajien toimistoajat

Toimistoaikana rakennustarkastajat ovat tavattavissa ilman ajanvarausta.

Päivi Niemi 
- ma 9.00 – 11.00 
- pe 9.00 – 14.00 

Ossi Vänskä 
- to 9.00 – 11.00

Katselmusaikojen tilaaminen
Ajat luvassa määrätyille katselmuksille tilataan suoraan rakennustarkastajalta:
- Päivi Niemi puh. 0400 798 179
- Ossi Vänskä puh. 040 620 3210
- Ville Jakola puh. 0400 642 427

Rakennuspaikan merkitseminen
Rakennuspaikan merkitsemiset suorittaa kartoittaja. Merkitsemisen voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
- maanmittausinsinööri Timo Takanen puh. 040 637 8040 
- kartoittaja Santeri Ruuska puh. 0400 786 928 
- kartoittaja Eino Viinikainen puh. 0400 642 362

 

Palvelusta vastaa