Olet täällä

Rakennusvalvonta

Vuonteen koulu

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumista. Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä luvanhakijalle suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä:

  • vastaavien työnjohtajien hakemuksien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta,
  • töiden aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaan,
  • paikan merkitsemisen tilaaminen,
  • erityissuunnitelmien, kuten rakenne- ja lvi-suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan,
  • katselmuksien tilaaminen rakennushankkeen edetessä rakennusvalvonnasta,
  • muiden mahdollisten selvitysten toimittaminen sekä muiden rakennuslupapäätöksessä määrättyjen aloittamiseen ja rakentamiseen liittyvien ehtojen noudattaminen

Rakennusvalvonnan henkilöstön tavoittaminen

Maanantaista 10.2.2020 alkaen rakennusvalvonta palvelee kunnantalon vieressä olevan väistötilan 1. kerroksessa. Rakennusvalvonnalla on väistötilassa palveluneuvontapiste, mutta rakennustarkastajat työskentelevät avokonttorissa eivätkä asiakkaat pääse viranhaltijoiden toimistotilaan. Asiakaspalvelun sujuvuuden varmistamiseksi tapaamiset tulee sopia viranhaltijan kanssa etukäteen, jolloin voidaan varata tarkoitukseen sopiva neuvottelutila.

Koronaepidemiasta johtuen rakennusvalvonnan henkilöstön tavoittaa toistaiseksi vain puhelimitse tai sähköpostilla. 

 

Toimisto
Heta Laukkanen
puh. 050 315 3507

Rakennustarkastajien päivystysajat:
 Ville Jakola
     – maanantaina 9.00 – 11.00
     – puh. 0400 642 427
 
Ossi Vänskä
    – torstaina 9.00 – 11.00
    – puh. 040 620 3210

Päivi Niemi
    – perjantaina 9.00 – 14.00
    – puh. 0400 798 179

Rekisterit kuntoon -hanke
Maarit Puttonen
puh. 040 572 6293
Puhelin- ja tapaamisaika torstaisin 12.00 – 16.00
Tapaamiset vanhan kunnantalon puolella. Ovet ovat lukossa, joten soita Maaritille, niin hän tulee avaamaan oven. 

Rakennuspaikan merkitseminen
Rakennuspaikan merkitsemiset ja sijaintikatselmukset suorittaa kartoittaja. Merkitsemisen voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
- kartoittaja Santeri Ruuska puh. 0400 786 928 
- kartoittaja Eino Viinikainen puh. 0400 642 362
- maanmittausinsinööri Timo Takanen puh. 040 637 8040 

 

Palvelusta vastaa