Olet täällä

Rakentamisen sähköinen asiointi

liiketoiminta

Rakennusvalvonta on siirtynyt vuodesta 2019 alkaen sähköiseen lupien käsittelyyn.

Lupahakemus täytetään sähköisessä asioinnissa ja sinne liitetään kaikki liiteasiakirjat. Asiakkaan on kuitenkin toimitettava rakennusvalvontaan paperisena 2 sarjaa pääpiirustuksia (asema, pohja, leikkaus, julkisivut).

Palvelun käyttö

Ensimmäinen käyttökerta vaatii rekisteröitymisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, joilla luodaan käyttäjätunnus ja salasana.

Käyttöoikeuksien lisääminen

Luvan hakija lisää käyttöoikeudet hankkeen eri osapuolille kohdassa “Käyttöoikeudet”. Käyttöoikeus voi olla joko luku- tai muokkausoikeus. Käyttöoikeuden voi lisätä henkilölle, joka on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Käyttäjätunnus, jolle oikeus lisätään, näkyy asiointipalvelussa "Omalla työpöydällä" oikeassa yläkulmassa oman nimen jälkeen suluissa.

Erityissuunnittelijoille on annettava muokkausoikeus, jotta suunnitelmien lisääminen luvalle on mahdollista. 

Hakemuksen täydentäminen 

Palvelu ohjaa luvan hakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta. Myös kiinteistön omistajatiedot ja naapurikiinteistöjen omistajatiedot naapureille tiedottamista varten saadaan suoraan tietokannasta.

Rakennusvalvontaan lähetettyä hakemusta voi täydentää lupakäsittelyn aikana mm. lisäämällä siihen liitteitä. Jos liitteitä luvalle lisää, esim. suunnittelija, on hänelle lisättävä käyttöoikeus luvalle.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Asiakas voi laittaa palvelun kautta viestiä suoraan hakemuksen käsittelijälle. Kohdassa "Viranomaisen yhteystiedot" näkyy hakemuksen käsittelijä.

Suunnittelijoiden tiedot

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tiedot ilmoitetaan asiointipalvelun kautta. Tietojen on oltava hyväksyttyinä ennen luvan myöntämistä.

Erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmat) toimitetaan rakennusvalvontaan asiointipalvelun kautta luvan myöntämisen jälkeen. Suunnitelmat lisätään “Erityissuunnitelmat” -välilehdelle.

Lupapäätös

Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös näkyy “Päätös”-välilehdellä, kohdassa Päätöksen liitteet.

Rakennusvalvonnan toimesta pidetyt katselmukset näkyvät Katselmus-välilehdellä. Katselmuspöytäkirjat ovat luettavissa “Päätös”-välilehdellä kohdassa Päätöksen liitteet.

Sähköisen asiointipalvelun löydät tästä linkistä: https://s-asiointi.jkl.fi/ePermitLaukaa/

 

Palvelusta vastaa