Olet täällä

Talousveden ja uimaveden laadun valvonta

vesitippa.jpg

TALOUSVESI
Verkostovesi
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1352/2015) määrätään vesilaitosten talousveden laadusta ja valvonnasta. Laukaan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat valvovat yhteistoiminta-alueellaan (Laukaa, Äänekoski, Konnevesi) talousveden mikrobiologista ja kemiallista laatua säännöllisesti ottamalla vesinäytteitä eri puolilta verkostoja vesilaitoksille laadittujen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti.

Yksityinen talousvesikaivo
Taloudet, jotka eivät kuulu verkostoveden jakelualueeseen, hankkivat talousveden yleensä rengas- tai porakaivosta. Yksityiskaivojen veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001). Kaivon rakenteellinen kunto tulisi tarkastaa vuosittain ja näytteenottoa suositellaan kolmen vuoden välein, ellei erityisiä haju-, maku- tai värivirheitä ilmene.

Talousvesikaivon vesinäytteen voi ottaa itse ja toimittaa laboratorioon tai tilata näytteenoton terveystarkastajalta. Terveystarkastajan noutamasta näytteestä laskutetaan Laukaan  ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti näytteenottomaksu, joka on näytteenottokerralta ensimmäiseltä näytteeltä 55 € (+alv 24%) ja mahdollisilta seuraavilta samalla näytteenottokerralla otettavista näytteistä 10 € / kpl (+alv 24%). Lisäksi laboratorio laskuttaa näytteen tutkimuskulut suoraan asiakkaalta.

Näytteenottoa varten tarvittavia näytepulloja saa Laukaan ympäristöterveydenhuollosta os. Kantolantie 10a (Laukaan Akro), Äänekosken palvelupisteestä Torikatu 2 (2.krs.), Äänekoski tai Nab Labs Oy:n laboratoriosta Jyväskylästä (Survontie 9  D). Pulloja noudettaessa saa mukaan kirjalliset näytteenotto-ohjeet sekä tutkimustilaus lomakkeen. Kaivovesinäytteen tutkimustilaus lomake löytyy myös Nab Labs Oy:n verkkosivuilta.
Lisätietoja vesinäytteiden otosta ja tutkimisesta voi kysyä terveystarkastajilta (yhteystiedot alla).

UIMAVESI
Yleisten uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakauden aikana. Uimakausi kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Uimavesien laadun valvonta noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia 177/2008 (isot ns. EU-uimarannat) ja 354/2008 (uimarannat, joilla <100kävijää/päivä). Uimaveden laadun arviointi perustuu kahden suolistoperäistä saastumista kuvaavan mikrobiologisen muuttujan, suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli-bakteeri, valvontatutkimustuloksiin. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otetaan lisänäyte sekä arvioidaan syytä ja mahdollista terveyshaittaa.

Uimarannoilta otetaan kesäisin 3 näytettä (EU-rannoilta lisäksi 1 näyte ennen uimakauden alkua). Sinileviä seurataan uimarannoilta näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti. Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa mm. kuumetta sekä nielun, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi monet sinilevät tuottavat haitallisia maksa-, hermo- ja solumyrkkyjä. Ravinne- ja sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien ja toksiinien esiintymiseen vedessä.

Talviuintipaikkojen uimaveden laadun valvonta
Talviuintipaikkojen uimaveden laatua tarkkaillaan kerran talviuintikauden aikana. Säännöllisissä tutkimuksissa uimavedestä määritetään suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli – bakteerien pitoisuudet.

Uimahallien uimaveden laadun valvonta
Uimahallien uimaveden laatua valvotaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaan otettavin vesinäyttein. Uimaveden laatuvaatimukset ja valvontatiheys määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (315/2002) mukaisesti.

Palvelusta vastaa