Olet täällä

Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveystarkastajat valvovat päivä- ja lastenkotien, vanhainkotien, koulujen ja oppilaitosten terveydellisä oloja. Lisäksi he valvovat partureita, kampaamoita, kauneushoitoloita ja muita vastaavia kohteita. Valvontaa suoritetaan Laukaan ympäritötervedenhuollon valvontatutkimusohjeman mukaisesti.
Myös asumisterveyden valvonta, talousveden ja uimavesien valvonta sekä vesiepidemioiden ja asiakasvalitusten käsittely kuuluvat terveydensuojelun valvontaan.

 

Leppäveden koulu

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 § mukaisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitus tulee tehdä seuraavista toiminnoista:

• koulu tai oppilaitos
• päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti
• parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa
• sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
• hautausmaa tai hautapaikka
• työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja
• julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston perustamisesta tai käyttöönotosta
• yleiseen käyttöön tarkoitetun saunan, uimahallin, uimarannan taikka uimalan tai kylpylän perustamisesta tai käyttöönotosta
• eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta asemakaava-alueelle

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoituslomakkeet löydät tästä linkistä.

 

Palvelusta vastaa

Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
050 3652 635
Laukaan ympäristöterveydenhuolto, Äänekosken palvelupiste, Torikatu 2 (2.krs), 44100 Äänekoski
Sähköpostiosoite: 
Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
050 3651 979
Laukaan ympäristöterveydenhuolto, Äänekosken palvelupiste, Torikatu 2 (2.krs), 44100 Äänekoski
Sähköpostiosoite: 
Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
040 1801 714
AKRO