Olet täällä

Tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Myyntiluvan myöntää kunnan ympäristöterveystarkastaja. Myyntiluvan käsittelystä peritään Laukaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.

tupakka.jpg

Tupakkalaki tiukentuu- uusi laki voimaan 15.8.2016

TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN MYYNTILUVAT
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemus
Hakemukseen on liitettävä tupakan omavalvontasuunnitelma ja se on edellytyksenä tupakanmyyntiluvan saamiselle.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen (ympäristöterveystarkastajat) valvoo paikallisesti tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista. Ympäristöterveystarkastajat toteuttavat tupakkalain mukaista valvontaa normaalin tarkastustoiminnan yhteydessä.

Tupakkalain mukaan tupakoida ei saa:
1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä;

2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan;

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.

NIKOTIINIKORVAUSHOITOVALMISTEIDEN MYYNTILUVAT JA MYYNNINVALVONTA
Lääkelain mukaan nikotiinikorvaushoitovalmisteita voidaan myydä tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Valmisteita saa myydä kunnan terveystarkstajan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18 -vuotiaille. Toimijan tulee jättää lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista myyntipisteen sijaintikunnan ympäristöterveystarkastajalle. Myyntiluvasta ja myynnin valvonnasta peritään maksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (doc)
Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (pdf)

TUPAKOINTIKIELTO
Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Lisää tietoa tupakointikiellosta sekä kieltohakemuksen löydät alla olevasta linkistä
Tupakointikieltohakemus

 

Palvelusta vastaa

Ympäristöterveystarkastaja
Puhelinnumero(t): 
040 1801 714
AKRO