Olet täällä

Ympäristönsuojelu yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, joista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

 

Vuojärven keväisen vehreä kävelyreitti.

UUTTA! 1.1.2021 alkaen Laukaan kunta isäntäkuntana hoitaa myös Hankasalmen kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAT
yhteissähköposti viranhaltijoille: ymparistonsuojelu@laukaa.fi

Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen
- ympäristövalvonnan tulosyksikön esimies
- esittelijä lupa- ja valvontalautakunnassa

Ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
-ympäristölupien sekä yhteislupien (maa-aines- ja ympäristölupa) valmistelu lautakunnalle
-ympäristölupien ja yhteislupien valvonta
-ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus- ja rekisteröintimenettely
-maastoliikennelain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio
Hankasalmen kunnan ympäristöasiat

Ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
-maa-aineslupien valmistelu lautakunnalle
-maa-aineslupien valvonta
-meluilmoitukset
-vesihuoltolain 11§ mukaiset vapautushakemukset
-vesilain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta

Ympäristötarkastaja Arja Sillankorva
- jätehuollon valvonta
- lannan aumausilmoitukset
- haja-asutusalueiden jätevesiasiat

Palvelusta vastaa