Olet täällä

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Myös kohteen hyväksyminen ja ilmoituksen käsittely sekä määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista. Valvontamaksujen perimiseen oikeuttavat ja velvoittavat säännökset on sisällytetty ympäristöterveydenhuollon eri lakeihin (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettu laki, kemikaalilaki ja lääkelaki).

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma v. 2020-2024

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.7.2020 alkaen

Tarkastusten kohdentuminen ja tarkastustiheys määritellään toimialoittain ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Laukaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vahvistaa ympäristöterveyslautakunta (ylikunnallinen). Tämänhetkinen valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024.

Maksullinen valvontatoiminta koskee suunnitelman hyväksymisen myötä mm. elintarvikelain nojalla hyväksyttyjä ravintoloita, laitoskeittiöitä, myymälöitä ja muita elintarvikehuoneistoja, terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä julkisia kokoontumistiloja, kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja yms. asumispalveluyksiköitä, hotelleja, parturi-kampaamoja, uimarantoja, vesilaitoksia, tupakointia ja nikotiinivalmisteiden myyntiä koskevan lainsäädännön valvontaa em. kohteissa.

Toimijoiden on hyvä huomioida, että mikäli valvontasuunnitelman mukaisilla perustarkastuksilla voidaan todeta toiminnassa noudatettavan ko. toimialan lainsäädäntöä ja mm. elintarvikealan toimijan toteuttavan kattavaa omavalvontaa, ei kohteeseen ole tarve tehdä perustarkastusten lisäksi maksullisia lisätarkastuksia.

 

Palvelusta vastaa