Olet täällä

Äijälän kyläselvitys

Tietoa Laukaasta

Äijälän koulu
Äijälän kyläselvitys

Laukaan kunnan tavoitteena on edistää monipuolista, hyvää ja viihtyisää asumista. Pyrkimyksenä on kehittää erilaisia taajamia ja niitä tukevia kehittyvien kylien verkostoa. Kylät kiinnostavat asuinpaikkana Laukaassa ja niiden väkimäärä on ollut kasvussa.

Laukaa kunnan maankäyttöä ohjaava rakennemalli Viuhka laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2015. Rakennemallityöhön liittyi myös kyläprofilointi. Profiloinnin tuloksena Äijälän kylä on rakennemallissa määritelty kasvavaksi kyläksi, joissa on palveluita ja riittävä asukaspohja. Uutta asumista pyritään ohjaamaan kyläalueelle, jolloin asuminen tukee palveluita, estää yhdyskuntarakenteen hajautumista sekä metsä- ja virkistysalueiden pirstoutumista.

Äijälän kyläkysely on päättynyt 11.4.2021

 

Äijälän kylän kasvupaine on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana maltillinen, jonka vuoksi kylän kehittämistä haluttaan selvittää kyläkyselyn avulla.  Kyselyn tarkoituksena oli koota Laukaan kunnalle ja Äijälän kyläseuralle asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja ideoita kylän ja kyläyhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kunnan tavoitteena oli mm. selvittää haja-asutusalueen tonttitarjontaa, myytäviä kiinteistöjä sekä muuttoliikkeen potentiaalia Äijälän kylälle tulevien vuosien aikana. Kyläseura puolestaan halusi saada tietoa ja kokemuksia mm. toimivuudesta ja asumisviihtyvyydestä, kylän palveluista, asumisturvallisuudesta, kylän kehittämisestä ja kyläseuran toiminnasta.

Kysely toteutettiin sähköisesti, siihen vastaaminen oli luottamuksellista ja siihen pystyi vastata nimettömänä. Kyselyn vastausaika päättyi 11.4.2021. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata, mutta vastauksia toivotiin laajasti kylän kehittämiseen liittyvistä asioista.

Kyselyn toteutuksessa olivat mukana Äijälän kyläseura ja Äijälän koulun vanhempaintoimikunta.

Lisätietoja Laukaan kunnan puolesta antoivat kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt ja kaavasuunnittelija Outi Toikkanen.
Äijälän kyläseuran ja Äijälän koulun vanhempaintoimikunnan puolesta Marianne Huhtala, p. 040 7027091 

 

 

Additional info