Ilmastotyö

Laukaan ilmastotyö

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista, sen laaja-alaisten vaikutusten vuoksi. Meneillään oleva muutos kytkeytyy luonnonvarojen riittävyyteen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä kestämättömiin kulutus- ja tuotantotapoihin. Ilmastotyöllä pyritään hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja sen haitallisia seurauksia. Toimia tarvitaan monilta eri tahoilta, myös kunnista, yrityksiltä ja asukkailta. Ilmastotyössä hyödynnetään monia verkostoja ja strategioita.

Laukaan ilmasto- ja energiatyöryhmä

Laukaan kuntaan on perustettu ilmasto- ja energiatyöryhmä. Ryhmä päivittää kunnassa 2013 laaditun ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet Laukaan kunnan ilmasto-ohjelmaksi edistää, seuraa ja arvioi ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista sekä viestii ilmasto- ja energia-asioista ja tuo esille kunnan ilmastotekoja kuntayhteisössä sekä sen asukkaille ja sidosryhmille Ilmasto- ja energiatyöryhmä toimii myös energiatehokkuussopimuksen seurantaryhmänä.

Ilmastonsuojelusuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vuonna 2019 valmistunutta opinnäytetyötä ”Laukaan kunnan Ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet”, Keski-Suomen Ilmasto-ohjelmaa 2030 sekä energiatehokkuussopimusta, johon kunta on sitoutunut.

Ilmasto- ja energiatyöryhmän jäsenet ovat:

 • Heli Virransalmi, lvi-asiantuntija, ryhmän vetäjä
 • Anne Yli-Olli, ympäristötarkastaja
 • Ritva Mattila, ruokapalvelupäällikkö
 • Kirsi Kalliokoski, katurakennuspäällikkö
 • Mari Holmstedt, kaavoitusjohtaja
 • Pasi Muttonen, työpajaesimies
 • Jarmo Pasanen, hankinta- ja kehittämispäällikkö
 • Irma Harju, Siivouspäällikkö
 • Riitta Tarkiainen, Laukaan vuokrakodit
 • Heli Peltola, viestintäpäällikkö
 • sekä teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajat

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelman kehitysmahdollisuudet; opinnäytetyö Emmi Hertteli

Energiatehokkuussopimus

Laukaan kunta on liittynyt energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimuksen tavoitteena on 7,5 % energiansäästö kunnan toiminnoissa erityisesti energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta lisäämällä.

Energiatehokkuussopimukset

Jätepoliittinen ohjelma

Laukaan kunta on sitoutunut Jyväskylän seudun jätepoliittiseen ohjelmaan. Ohjelman visiona on jätteetön Jyvässeutu 2030. Eli vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä – laajalla yhteistyöllä. Jätepoliittinen ohjelma muodostuu neljästä tavoitteesta, kunkin tavoitteen indikaattorista ja toimenpiteistä.

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatteeton-jyvasseutu-2030

Lisätietoja

Heli Virransalmi

LVI-asiantuntija

050 405 7823

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmastonsuojelusuunnitelma

Suunnitelmaan on kirjattu kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet Laukaan kunnassa.

Avaa