Olet täällä

Kaavoitus

Tietoa Laukaasta

liikenneympyrä.jpg
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla eli kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoituksessa huomioidaan kuntayhteisön erilaiset tarpeet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2017
Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018

 

 

Additional info