Olet täällä

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuolto on seudullisesti  järjestetty palvelu Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella.

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Mustankorkean toimialueella asuu noin 167 600 asukasta.

Jätehuollon viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyiden asianmukaisuutta.

Jätehuollon valvontatehtäviä hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Hyötyjätteen aluekeräyspiste Laukaantie

Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuk­sesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuu­luvat myös Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, kunnissa sijaitsevat hyötykeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset. Mustankorkean toimialue kattaa Jyväskylän kaupungin, Muuramen, Laukaan ja Toivakan kunnat. Alueella asuu n. 170 000 asukasta.

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

  • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
  • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
  • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
  • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
  • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
  • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä 

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen Jyväskylän seudun jätelautakunta. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumista. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien yhteinen toimielin.

Jätehuollon valvontatehtävistä vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Ota yhteyttä viranomaistehtäviä hoitavaan Jyväskylän seudun jätelautakuntaan, kun  

  • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
  • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi
  • lisätietoa ja sähköiset lomakkeet löytyvät jätelautakunnan sivuilta jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto

 Palveluun liittyvät linkit löydät sivun vasemmasta laidasta.