Olet täällä

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuolto on vuodesta 2017 lähtien järjestetty seudullisesti Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella.

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Mustankorkean toimialueella asuu noin 167 600 asukasta.

Jätehuollon viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyiden asianmukaisuutta.

Jätehuollon valvontatehtäviä hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Hyötyjätteen aluekeräyspiste Laukaantie

Jätetaksa 2020 ja jätehuotomääräysten päivitys. ks. kuulutukset asiasta. 

Sekajätteen aluekeräys Laukaassa loppuu vuoden vaihteessa, ks. tiedote asiasta.
Laukaan jätekuljetukset muttuvat 1.4.2020 alkaen, ks. tiedote asiasta.

Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuuluvat mm. Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, hyötykeräyspisteet, aluekeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset.

 Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

 • ilmoitat kiinteistön käyttävän sekajätteen aluekeräyspistettä tai haluat muuttaa sen käyttöön liittyviä tietoja, kuten laskutusosoitetta
 • tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista
 • tarvitset tietoa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä

Neuvonta ja sähköinen asiointi

www.mustankorkea.fi
live chat -asiakaspalvelu arkisin ma–pe klo 9–22

Mustankorkean jätekeskus

arkisin ma–pe 7–19, la 9–14 (touko–elo)
Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

Toimisto
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
laskutus@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900, arkisin ma–pe klo 9–15
Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä

Jäteastian tyhjennys

kiinteistöt sopivat suoraan haluamansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Ota yhteyttä kuljetusyrittäjään, kun

 • ilmoitat oman tai yhteisen jäteastia käytöstä ja sovit jäteastian tyhjennyksistä
 • ilmoitat jätehuoltopalveluihin liittyvistä muutoksista

Laukaassa toimivat kuljetusyrittäjät:

Jätehuoltoviranomainen

Jyväskylän seudun jätelautakuntaan voit olla yhteydessä, kun

 • teet ilmoituksen yhteisen jäteastian käytöstä
 • ilmoitat biojätteen kompostoinnista
 • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
 • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä  jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi
 • haluat tehdä maksumuistutuksen aluekeräyspisteen käyttömaksusta

Lisätietoa ja sähköiset lomakkeet löytyvät osoitteesta http://jyvaskylanseutu.fi/jate

Jyväskylän seudun jätelautakunta
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ
p. 014 266 0178 (numeroon saapuvat puhelut tallennetaan) 
käyntiosoite: Palvelupiste Hannikainen, Hannikaisenkatu 17
jatelautakunta@jyvaskyla.fi