Olet täällä

Nuohous

Rakennuksen omistaja tai haltijan on huolehdittava siitä että tulisijat ja hormit nuohotaan määräajoin. Pääsääntöisesti käytössä olevat tulisijat hormeineen pitää nuohota kerran vuodessa. Omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Savupiippu

Pelastuslaki muuttui 1.1.2019 ja samalla pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Keski-Suomessa piirinuohousjärjestelmästä luovutaan 30.6.2019 jälkeen. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti, nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti, talotikkaat, kulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Etsi lähin omanuohooja tästä.