Vuonteen Pernasaaren asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Laukaassa Vuonteen kylällä, noin 15 kilometrin päässä Laukaan kirkonkylän taajaman keskustasta etelään. Suunnittelualue on entisen avovankilan rakennettua aluetta, ja se sijoittuu Leppävesi-järven itärannalle Vuonteensalmen äärelle. Kaavahankkeen tavoitteena on entisen vankilan alueen kehittämisen mahdollistaminen huomioiden alueen kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyvät arvot sekä alueella vallitsevat luontoarvot. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,8 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 26.8.-10.9.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 53§:n mukaisesti kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä.
Kunnanhallitus on 13.12.2021 §360 kokouksessa asettanut rakennuskieltoon Pernasaaren asemakaavan suunnittelualueen kaavan laatimisen ajaksi.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.4.-5.5.2023

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi