Vuonteen Pernasaaren asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Laukaassa Vuonteen kylällä, noin 15 kilometrin päässä Laukaan kirkonkylän taajaman keskustasta etelään. Suunnittelualue on entisen avovankilan rakennettua aluetta, ja se sijoittuu Leppävesi-järven itärannalle Vuonteensalmen äärelle. Kaavahankkeen tavoitteena on entisen vankilan alueen kehittämisen mahdollistaminen huomioiden alueen kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyvät arvot sekä alueella vallitsevat luontoarvot. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 26.8.-10.9.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 53§:n mukaisesti kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä.
Kunnanhallitus on 13.12.2021 §360 kokouksessa asettanut rakennuskieltoon Pernasaaren asemakaavan suunnittelualueen kaavan laatimisen ajaksi.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi