Maisematyölupa

Maisemaa muuttavalle maanrakennustyölle, puiden kaatamiselle tai muulle näihin verrattavalle toimenpiteelle on haettava maisematyölupa. Lupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä rakennuskieltoon määrätyllä asema- tai yleiskaava-alueella. Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista, joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa.

Maisematyölupaa ei tarvita:

  • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseen liittyvien tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseen,
  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen,
  • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin,
  • maantielain mukaisen tiesuunnitelman tai ratalain mukaisen ratasuunnitelman toteuttamiseen.

Puiden kaataminen

Asemakaava-alueella voidaan kaataa puita ilman maisematyölupaa vaikutukseltaan vähäisessä toimenpiteessä. Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on oltava yhteydessä rakennustarkastajaan, joka määrittelee, milloin kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen toimenpide.

Kiinteistön omistaja on velvollinen valvomaan kiinteistönsä puiden kuntoa. Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa edellyttää korvaavia istutuksia.

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tutustu sähköiseen asiointipalveluun

Lue ohjeistus asiointipalveluun rekisteröitymisestä ja palvelun käytöstä.

Rakentamisen sähköinen asiointi

Sähköinen asiointipalvelu

Siirry jättämään maisematyölupahakemus.

Sähköinen asiointipalvelu

Lisätietoja:

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ossi Vänskä

rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ville Jakola

rakennustarkastaja

0400 642 427

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maisematyölupaa ohjaava lainsäädäntö

Maisematyöluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki