Rakennusten rakenteellinen turvallisuus

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Lain mukaan rakennuksen omistajilla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joita käytetään niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys tai vapaa-ajantoimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin.

Laissa laajarunkoisen rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Maneeseilla ei ole kerrosneliömetrirajaa. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa kaikenkokoisten rakennusten osalta.

Lisätietoja:

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi