Rakennuskantojen rekisterit kuntoon

Laukaan alueella sijaitsevista rakennuksista on tiedot kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä, Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä sekä Verohallinnon rekisterissä. Eri rekisterien tietojen välillä on kuitenkin huomattu olevan ristiriitoja ja puutteita. Myös ilmakuvat ovat paljastaneet puutteita kiinteistöjen tiedoissa.

Koska kunnat ovat vastuussa rakennus-ja huoneistorekisterin tietojen oikeellisuudesta, on Laukaan kunta kunnanvaltuuston päätöksellä (5.12.2016 § 41) aloittanut rakennus- ja huoneistorekisterien ajantasaisuuden tarkistamisen. Rekisterit kuntoon -hankkeen tavoitteena on korjata ja yhtenäistää eri rekisterien tiedot. Samalla edistetään myös omistajien yhdenvertaisessa kohtelua kiinteistöverotuksessa.

Toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään rekistereissä olevia ristiriitaisuuksia sekä puutteita ja korjataan niitä. Mikäli tarkistuksessa kiinteistöltä löytyy rakennuksia tai rakennelmia tai niiden laajennuksia, jotka puuttuvat joistain rekistereistä kokonaan tai joiden tilavuus- tai pinta-alatiedot eivät ole yhteneviä eri rekistereissä, selvitetään niiden oikeat tiedot rakennusluvilta ja tarvittaessa omistajalta kyselyllä ja / tai mittauskäynnillä. Samalla tarkistetaan myös kiinteistön muiden rakennusten tietojen ajantasaisuus.

Mahdolliset korjaukset tehdään kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriin, josta tiedot toimitetaan Digi- ja väestötietoviraston hallinnoimaan väestötietojärjestelmään sekä kiinteistöverotuksen tarkistusta varten Verohallinnolle. Tähän tietojen välittämiseen on kunnalla lakisääteinen velvollisuus (Asetus väestötietojärjestelmästä 35 §, Laki kiinteistöverotuksesta 18 §). Omistajilla säilyy edelleen velvollisuus tarkastaa kiinteistöveron ilmoitusosa ja tehdä siihen verotusvuoden tilanne vastaavat muutokset (Kiinteistöverolaki 16 §).

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

Mikäli kiinteistön tietoja tai osaa niistä ei muuten saada luotettavasti varmennettua, pyydetään omistajaa täyttämään kiinteistötietojen ilmoituslomake. Sitä täydentämään saatetaan tarvita myös kiinteistön piha-alueella tapahtuva mittauskäynti. Mittauskäynti on omistajalle maksuton.

Jos tarvittavia tietoja ei kyselyllä saada varmennettua omistajalta, on tarkistus kiinteistöllä mahdollista toteuttaa rakennustarkastajan maksutaksan mukaisella käynnillä.

Kiinteistötietojen ilmoituslomakkeet

Asuinkiinteistöt

Pääasiassa asumiseen käytettävän kiinteistön tiedot ilmoitetaan lomakkeella K1-Asuminen. Lisätietoja löytyy lomakkeessa olevasta täyttöohjeesta.

Asuminen

Elinkeinotoiminnan kiinteistöt

Pääasiassa liike-, toimisto-, tuotantotoimintaan tai varastointiin käytettävän kiinteistön tiedot ilmoitetaan lomakkeella K2- Elinkeinotoiminta. Lisätietoja löytyy lomakkeessa olevasta täyttöohjeesta.

Elinkeino

Lisätietoja:

Niina Matilainen

projektityöntekijä

040 572 6293

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maiju Janhonen

projektityöntekijä

040 546 1745

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi